Vi vill förändra assistansbranschen

När LSS-reformen kom 1994 var tanken att brukaren skulle få bättre möjligheter att bestämma över sin vardag. Men så har det inte blivit, snarare tvärt om. Makten, och inte minst insynen, tycks komma allt längre från den vardag där själva assistansen utförs. Det vill vi ändra på.

En idé väcktes

Grundaren till Egen assistans, Suleman Said, har djup erfarenhet av assistansbranschen, senast som ekonomichef på medelstort assistansbolag. Tidigare arbetade Suleman på redovisningsbyrå och när han kom till assistansbranschen slogs han av likheterna – att administrera en egen assistans är inte är så mycket större än att sköta redovisningen åt ett mindre företag.
Och likaväl som många människor idag är egna företagare, med ansvar för allt från skatter till löner och utbildning, borde många personer med funktionsnedsättning eller deras närstående också kunna anordna sin egen assistans. Inte minst om de får hjälp med det administrativa.

Till människor som vill bestämma över sitt liv

En annan erfarenhet som var viktig för Suleman var när hans blinde farbror, som annars klarar det mesta i sin vardag själv, ville lära sig simma. Som blind är det väldigt svårt utan någon som är med och Suleman hjälpte förstås till. Då blev det tydligt för Suleman hur mycket det betyder att få göra sådant som man gillar, även om man har en funktionsnedsättning, och som är självklart för de flesta andra.
Det är vad vi brinner för – att ge personer med funktionsnedsättning möjligheter att själva bestämma över sitt liv. Det gör vi med olika former av administrativt stöd i Egen assistans. I framtiden tror vi många, många fler kommer att anordna sin assistans själva och därmed ta kommandot över sin vardag.

“Varför står det konkurs när jag söker på Egen Assistans?”

Vi har fått en del frågor gällande att Egen Assistans Sverige AB står som “konkurs inledd” på olika hemsidor – därför tänkte vi reda ut trådarna. Bolaget Egen Assistans Sverige AB har många år på nacken. I samband med att Egen Assistans började växa med antal kunder och arbeta mer som en renodlad redovisningsbyrå, krävdes ett nytt AB. Vi startade därför ett nytt bolag och lade ner det gamla. Därmed sattes det gamla bolaget i konkurs. Just nu väntar vi på att advokaterna ska avsluta bolaget.

Vårt nya bolag är O.J Redovisning AB, och det är genom det bolaget som allt administrativt arbete sker. O.J Redovisning AB äger både namnet och varumärket Egen Assistans, vilket innebär att vi kommer fortsätta gå under Egen Assistans.

Eftersom alla våra klienter är egna juridiska personer, och därmed har egna bankkonton, finns ingen juridisk koppling till oss. Med andra ord: Detta är ingenting som kommer att påverka våra befintliga eller framtida klienter på något sätt. Har du frågor om detta är du hjärtligt välkommen att höra av dig, du hittar all info under kontakt.