Har du frågor? Vill du veta mer? Kontakta oss!

Med Egen assistans kan du få hjälp med det administrativa och juridiska – allt från löner, skatter, avtal och rapportering till försäkringskassa och kommun. Vi kan även ta på oss juridisk rådgivning och ordna utbildningar till dina assistenter. Du väljer själv på vilken nivå du vill anlita oss.

Kontakta oss så tar vi en förutsättningslös diskussion om vad som skulle passa dig bäst. Välkommen!

info@egenassistans.se | 010-750 07 37