Ta kommandot över din vardag

Mer frihet som egen arbetsgivare

Idag anordnas bara tre procent av all personlig assistans av brukaren själv. Det borde kunna vara betydligt fler, särskilt om man kan få hjälp med det administrativa och juridiska.  Som egen anordnare, med egen firma, bestämmer du själv hur du vill ha det.

Välj själv vilka som ska vara dina assistenter, vad de ska få i lön, vilka utbildningar de ska gå, deras arbetsuppgifter och hur jobbet ska skötas. Ofta kan du ge assistenterna lite mer i lön än vad de får hos kommunen eller en privat anordnare, eftersom de administrativa omkostnaderna blir betydligt mindre. Det gäller även om du anlitar oss på Egen assistans för att ta hand om allt pappersarbete.

Krav på den som anordnar assistansen:

  • Arbetsgivaransvar, ansvara för arbetsmiljö etc
  • Rekrytera assistenter
  • Skriva anställningsavtal och ev kollektivavtal
  • Skaffa försäkringar till assistenterna
  • Administrera löner, skatter, semesterersättning
  • Rapportera tider till Försäkringskassa/kommun
  • Skicka fakturor till Försäkringskassa/kommun
  • Kommunicera med Försäkringskassa/kommun, ev överklaga beslut
  • Ordna utbildningar till assistenterna (t ex hjärt-lungräddning, lyftteknik)
Med Egen assistans blir det enkelt. Är du nyfiken på hur vi skulle fungera för dig? Läs mer under våra tjänster eller kontakta oss direkt då berättar vi mer.