Vilka typer av anordnare finns det?

Det finns flera olika sorters anordnare inom personlig assistans. Du kan antingen köpa assistansen av ett företag eller av kommunen eller bli medlem i ett brukarkooperativ. Eller så kan du bli din egen arbetsgivare och anställa assistenterna själv. Det är här vi kommer in. Som ditt stöd i de flesta frågor som gäller arbetsgivaransvaret, blir det inte särskilt betungande. Däremot får du assistansen utförd precis som du vill.

Läs mer om vad vi hjälper till med här >>

Så kan assistans anordnas

Den som anordnar assistansen tar arbetsgivaransvaret: bland annat att anställa assistenter, hantera löner, skatter och avgifter, ansvara för assistenternas arbetsmiljö och redovisa till Försäkringskassan och Skatteverket. Det finns några olika sätt att anordna assistans:

Kommunen – tryggt men mindre flexibelt

Med kommunen som anordnare får du en assistent som ofta är heltidsanställd och ibland schemalagda hos andra brukare. Det betyder att assistenten kanske inte kan följa med på en resa eller liknande. Kommunens kollektivavtal kräver att personalen har omvårdnadskompetens. De rekryterar din personal och sköter lönesättningen och du har få möjligheter att påverka vilka utbildningar assistenterna får och hur assistansen utförs.

Om någon, till exempel en anhörig, som du vill ska arbeta som assistent åt dig saknar den speciella utbildningen, kan personen anställas med ett särskilt kollektivavtal. Dock får hen då inte OB-ersättning.

Privat företag – personligare men inte alltid transparent

Det vanligaste är att man använder ett privat företag – allt ifrån enmansföretag till stora koncerner – för sin personliga assistans. Företaget står på din sida gentemot Försäkringskassan eller kommunen, och kan ofta ge dig ett juridiskt stöd när det gäller beslut.

Här har du möjlighet att påverka vem som ska få ett extra lönepåslag. Du har inte rätt att veta din assistents lön, men du kan tala om vem du tycker gör ett extra bra jobb.

Alla privata företag är inte transparenta med hur de använder din ersättning, hur scheman läggs och liknande. En rekommendation är att skriva avtal där du kommer överens med anordnaren om hur mycket av din ersättning som ska gå till dina assistenters löner och utbildning respektive till anordnarens omkostnader.

Kooperativ – personligt men kräver stort engagemang

Ett kooperativ är en ekonomisk förening där flera brukare gått samman för att anordna assistans åt sina medlemmar. Tillsammans bestämmer ni hur verksamheten ska utformas och hur eventuell vinst ska användas – den får inte delas ut till ägarna, men kan användas till investeringar. Det som blir över från din ersättning går ofta till kooperativet, men ibland kan du bestämma vad det som blir över från dina assistanstimmar ska gå till.

I ett litet kooperativ har du mer inflytande men också mer ansvar, i ett större kan det finnas kansli som sköter det administrativa arbetet, ibland även juridisk rådgivning och utbildningsfrågor.

Egen assistans – du bestämmer men har också ansvar

När du själv anordnar assistans, det vi kallar egen assistans, är du din egen arbetsgivare. Du anställer dina assistenter själv och kan själv styra över hur de ska jobba och hur arbetet ska utföras. Du kan också ge dina assistenter högre lön eftersom det inte går så mycket pengar till administrativa omkostnader. Du får inte själv betalt (eller ta ut en vinst) för ditt arbetsgivaransvar. Men du får möjlighet att styra över din vardag själv – en frihetskänsla som är nog så värdefull.

Dessutom: med vår hjälp blir det inte alls mycket jobb. Läs mer om hur vi kan bidra under våra tjänster.