Rätt att leva, inte bara överleva

Idén med personlig assistans är att du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. FN slår i sin konvention fast att ”alla människor oavsett funktionsförmåga ska fullt ut åtnjuta alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter”.

Personlig assistans kan du få under hela eller delar av dygnet, beroende på ditt behov. Assistenterna hjälper dig med grundläggande behov, som att äta, tvätta och klä dig, men också med personliga behov som fritidsaktiviteter, träffa vänner, jobba, vara förälder och ta del i samhället.

Du ska ha rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent åt dig, men i praktiken är det inte alltid möjligt om du anlitar kommunen eller ett företag för din personliga assistans.

Vem kan få personlig assistans?

Om du tillhör vissa grupper, s k personkretsen, kan du omfattas av Lagen om Stöd och Service, LSS. Det är personer:

  • som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder
  • med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid, och som orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet.

De fem grundläggande behov som kan ge dig rätt att få personlig assistans:

  • personlig hygien
  • måltider
  • av- och påklädning
  • att kommunicera
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionsnedsatte.

Det är Försäkringskassan eller kommunen som beviljar personlig assistans. Kommunen finansierar alltid de första 20 timmarna.

feature image 2